maanantai 12. lokakuuta 2020

Hankintalistalle lähiruokaa ja yhteistyötä

Keskiviikkona 14.10.2020 satakuntalaisissa kunnissa vietetään jälleen lähiruokapäivää. Tiesitkö, että lähiruokapäivää voi viettää maakunnassamme joka päivä! Lähiruoka puheissa jateoissa – julkiskeittiöiden lähiruoan käytön muutos vuosien 2013 ja 2019 välillä -raportin (Helsingin Yliopisto Ruralia-Instituutti) mukaan Satakunnassa on maan korkein lähiruoan osuus.  Nyt on siis aihetta (vastoin satakuntalaista mentaliteettia) leuhkia!

Raportin mukaan oman maakunnan osuus Satakunnan elintarvikehankinnoista on lähes 47 %. Mainittakoon, että raportissa lähiruoalla tarkoitetaan omassa maakunnassa tuotettua ruokaa. Lisäksi selvityksessä tehty vertailu osoittaa kotimaisuusasteen kasvua. Sekin on maan korkein – jopa 95 %! Torille! 🙌

Eniten lähiruokahankintoja tehdään Satakunnassa maitotaloustuotteiden ja leipomotuotteiden sekä perunan osalta. Raportin mukaan Satakunnassa lähiruoan käyttöä ei mielletä ”ylellisyytenä”, vaan se nähdään kuuluvan jokapäiväiseen käyttöön. Halu tarjota lähiruokaa on koettu kunnissa ensisijaiseksi tekijäksi lähiruokatuotteiden saattamisessa ruokalistoille.

Yhteistyö keskeistä tahtotilan saavuttamisessa

Lähiruoan käyttö julkisissa ruokapalveluissa ole kuitenkaan ole aivan yksinkertaista. Hankinnat perustuvat hankintalakiin ja hankintamenettelyjä on erilaisia. Elintarvike- tai ruokapalveluhankinnan sisältö, luonne ja laajuus ratkaisevat, millaista kilpailuttamismenettelyä hankintayksikön on tarkoituksenmukaisinta käyttää hankinnan tekemisessä. Lähi- ja luomuruoan käyttö julkisissa ammattikeittiöissä ja lasten ja nuorten kouluruokailussa edellyttää aina poliittista tahtotilaa. Päätökset EU-tasolla, valtakunnallisesti, maakunta-, kunta- sekä yksilötasolla vaikuttavat kehityskulkuun.

Lähiruoan suosimisessa on kysymys tahdosta ja halusta kehittää toimivat toimintamallit sekä teoriassa että käytännössä. Tavoitteita on laadittu ja oppaita toimintamalleihin löytyy lukuisia, mutta kuten tiedämme, prosessit eivät tapahdu sormia napsauttamalla.

Joitakin käytännön toimia on kuitenkin mahdollista toteuttaa ilman suurempia ylimääräisiä kustannuksia. Yhteistyö on tässäkin asiassa valttia. Kokeilemisen arvoinen käytännön vinkki: päättäjät ja kuntien johtoryhmät ruokailevat ajoittain kouluilla. Täten saadaan konkreettinen käsitys siitä, mitä lapsille ja nuorille tarjotaan. Vaihtoehtoisesti saman pöydän ääreen istutetaan ruokaketjun osapuolet (ruoantuottaja, jalostava taho, hankinta-asiantuntija, ruokapalvelut, loppukäyttäjä, päättäjätahot). Keskustelu on varmasti antoisa ja herättelee ajatuksia toimintamallien kehittämiseen. Kokeilemisen arvoinen keino tämäkin, eikö?

 

Sillai kai?

Tuuli


Lähiruokapäivänä ruokalistoilta löytyy muun muassa peuran- ja porsaanlihaa, lähiperunaa ja lähialueiden kasviksia sekä leipomotuotteita.